top of page

Skal du udstationeres?

Står du overfor at skulle udstationeres, er det vigtigt at blive bekendt med de skattemæssige konsekvenser og muligheder.

 

Din skattemæssige behandling i Danmark afhænger af om du bevarer din danske bolig under udstationeringen. Mange begår den fejl, at man sælger boligen således at den fulde skattepligt til Danmark ophører – men i de fleste tilfælde kan det bedre betale sig at udleje boligen og i stedet blive anset for at være skattemæssigt hjemmehørende i det land, hvor man arbejder. På den måde undgår man at skulle betale skat til Danmark, men bevarer personfradrag mv. i Danmark.

 

Det er ofte muligt at forblive omfattet af sit hjemlands sociale sikring, således at man fortsat kan anvende det danske sundhedsvæsen og fortsat optjener ret til folkepension – samtidig med at både arbejdsgiver og medarbejder undgår at skulle betale dyre bidrag til social sikring i udlandet.

 

Der kan desuden være mange penge at spare, hvis man sammensætter en lønpakke under udstationeringen, der er skattemæssigt optimeret.

bottom of page