top of page
TaxAdvice

Vi er et ungt og dynamisk skatterådgivningsfirma med store ambitioner. Vi ønsker at være det skatterådgivningsfirma i Danmark, der med høj faglighed og indlevelse, skaber størst værdi for vores kunder.

  

Vi rådgiver om nationale og internationale skattemæssige forhold for personer, herunder virksomhedsejere, selvstændigt erhvervsdrivende eller dig som har en udlejningsejendom eller en K/S investering.

Netop servicering af privatpersoner med komplicerede skatteforhold bliver vores primære forretningsområde TaxAdvice, herunder hovedaktionærbeskatning, medarbejderaktieordninger, dødsbobeskatning, virksomhedsordningen og rådgivning om ind- og udstationering. For så vidt angår ind- og udstationeringsområdet er vi af flere af landets største virksomheder valgt som ”second provider”, således at vi assisterer de kunder, hvor eksempelvis den udstationerede ønsker at anvende en anden leverandør end den primære. Vi indgår desuden i et internationalt samarbejde og har derfor adgang til rådgivning via vores samarbejde om skatteforhold i de fleste lande i verden.

For vores selvangivelseskunder udarbejder vi altid en indkomst- og formueopgørelse, indeholdende specifikationer til eksempelvis virksomhedsordningen, lovhenvisninger mv. og oplever som følge heraf kun sjældent at få spørgsmål fra Skattestyrelsen og endnu mere sjældent utilfredse kunder.

Om os

Team
Johnny.jpg
Johnny Normind  
Tax Partner

jno@taxadvice.dk | Mobil: +45 5170 2847

Johnny Normind har arbejdet med personskat siden 1993. I årene 1993 til 1998 ved Skat og fra 1998 – 2006 ved Arthur Andersen og Deloitte, hvor Johnny var ansvarlig for det team, der arbejdede med Øresundsforhold. I 2006 etablerede Johnny skatterådgivningsvirksomheden Xbig5 A/S, som i 2010 ændrede status til et statsautoriseret revisionsfirma, da Johnny inviterede 4 statsautoriserede revisorer ind i ejerkredsen. Xbig5 skiftede navn til Athos og siden hen Baker Tilly.

 

Johnny var sammen med Jan Hove leder af Baker Tilly’s skatteafdeling. I 2016 valgte Johnny Normind og Jan Hove at udtræde af Baker Tilly med henblik på at starte på en frisk i et nyt set up.

 

Hos TaxAdvice fungerer Johnny i dag som den ene af 3 skattepartnere og servicerer således en hel del kunder med rådgivning om skatteoptimering, herunder hovedaktionærforhold, optimal anvendelse af virksomhedsskatteordningen og K/S forhold. Johnny er desuden overordnet ansvarlig for TaxAdvice’s Expat Tax Service team, der rådgiver virksomheder og medarbejdere om udenlandske forhold, herunder ind- og udstationeringer, social sikring mv.

CEI.jpg
Camilla Eiberg, partner,
HR & Administration
cei@taxadvice.dk | Mobil: +45 4043 0990

Camilla er ansvarlig for HR & Administration i TaxAdvice. Camilla er uddannet cand.merc. DCM fra CBS og har mere end 15 års erfaring fra arbejde med HR- og personskatterådgivning, særligt med fokus på Øresundsbeskatning, ind- og udstationering og udarbejdelse af selvangivelser, fra XBig5, Athos og Baker Tilly.

 

Hos TaxAdvice fungerer Camilla som ansvarlig for HR og administration, herunder organisationsudvikling i form af arbejdsmiljø, MUS-samtaler mv. Herudover er Camilla overordnet ansvarlig for TaxAdvice’s faktureringer, indkøb mv.

 

Camilla er desuden ansvarlig for en række interne- og eksterne arbejdsprojekter, branding, markedsføringstiltag, planlægning af strategidage, samt opfølgning på disse.

 

Camilla er desuden ansvarlig for TaxAdvice’s interne karriereudvikling og rekruttering af nye talenter.

Dennis Frandsen--2.jpg
Jan S. Hove 
Tax Partner

jsh@taxadvice.dk | Mobil: +45 5170 2849

Jan S. Hove har mere end 30 års erfaring med skatterådgivning til personer, herunder selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og velhavere.

 

Jan er uddannet skatterevisor i forbindelse sin ansættelse ved SKAT i perioden 1992-1999. Siden 1999 har Jan haft sin daglige gang ved Arthur Andersen og Deloitte (siden 2008 som partner) - og senest som partner i Baker Tilly fra 2014-2016, hvor Jan har ledet skatteafdelingen i samarbejde med Johnny Normind.

Hos TaxAdvice er Jan ansvarlig for udvikling af vores helhedsrådgivningskoncept for velhaverkunder, der ønsker en "livslang" kombination af formue- og skatterådgivning. Jan har således stor erfaring med rådgivning om generationsskifte og arveplanlægning - ligesom Jan kan assistere med at håndtere boopgørelse mv. ved død.

Jan har igennem mange år deltaget i forskellige erfagrupper om virksomhedsordningen - ligesom Jan underviser om aktuel skat for revisorer. Jan er desuden medforfatter på flere bøger og artikler om virksomhedsordningen.

 

 

 

Dennis Frandsen-3094.jpg
Simon Lauge Rickelt
Tax Partner
slr@taxadvice.dk | Mobil: +45 5170 2872

Simon har arbejdet med personskat siden 2016. I årene 2016 -2018 ved Deloitte og fra 2019 ved TaxAdvice. Simon havde i 2022 et kort ophold som Tax Manager i PwC’s selskabsskatteafdeling, inden han i 2023 kom retur til TaxAdvice, hvor han med virkning fra 1. januar 2024 er indtrådt som Partner.

 

Simon er uddannet cand.merc.jur. og har i sin studietid fokuseret på de skatteretlige fag.  

 

Hos TaxAdvice fungerer Simon i dag som den ene af 3 skattepartnere, og servicerer således en hel del kunder med rådgivning om skatteoptimering, herunder hovedaktionærforhold, udlandsforhold og optimal anvendelse af virksomhedsskatteordningen. 

 

Simon er desuden ansvarlig for TaxAdvice’s team, der rådgiver virksomheder og medarbejdere om aktieordninger, herunder medarbejderes beskatning ved udnyttelse. Simon har efterhånden stor erfaring med at håndtere medarbejdere, der er udtaget til kontrol af Skattestyrelsen for gennemgang af, om beskatningen ved deltagelse i medarbejderaktieordninger er håndtereret korrekt.

Lisette.jpg
Lisette Noomi 
Senior Tax Manager

lnn@taxadvice.dk | Mobil: +45 5136 2840

Lisette har arbejdet med personskat siden januar 2017, hvor Lisette blev ansat ved TaxAdvice. Lisette har desuden erhvervserfaring fra ansættelse ved Helsingør byret.

 

Lisette er uddannet cand.merc.jur. med speciale i skatteret. Lisette er sideløbende med arbejdet i TaxAdvice i gang med at læse en master i skat.  

 

Hos TaxAdvice har Lisette arbejdet bredt indenfor de fleste skatteområder, men arbejder i dag primært med international skatteret, hvor Lisette servicerer en lang række kunder med deres skatteforhold i forbindelse ved ind- og udstationering, emigration eller ved ansættelse i Sverige.

 

Lisette er daglig ansvarlig for TaxAdvice’s Expat Tax Service team, der rådgiver virksomheder og medarbejdere om udenlandske forhold, herunder ind- og udstationeringer, social sikring mv.

Dennis Frandsen-3046.jpg
Steffen Mejer Jørgensen
Senior Tax Consultant
smj@taxadvice.dk | Mobil: +45 5170 3762

Steffen har arbejdet med personskat siden marts 2020, hvor Steffen blev ansat ved TaxAdvice. Steffen har desuden erhvervserfaring fra ansættelse ved Advokat Bjarne Overmark, hvor Steffen har rådgivet om lejeretslige forhold, samt igennem frivilligt arbejde ved Randers Lejeforening, hvor Steffen ligeledes rådgav om lejeretstvister.

 

Steffen er uddannet cand.merc.jur. og har i sin studietid fokuseret på de skatteretslige fag. Steffen har under uddannelse kørt undervisningshold i international skatteret for elever, som ikke havde mulighed for at deltage i undervisningen.

 

Hos TaxAdvice har Steffen primært rådgivet omkring hovedaktionærforhold, optimal anvendelse af virksomhedsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, samt udlejning af ejendomme, herunder forældrekøb.

Dennis Frandsen-3146.jpg
Rasmus Benjamin U. Schjøtt
Tax Manager

ras@taxadvice.dk | Mobil: +45 5170 1083

Rasmus har arbejdet med personskat siden februar 2021, hvor Rasmus blev ansat ved TaxAdvice. Rasmus er uddannet cand.merc.aud. med speciale i skatteret.

 

Hos TaxAdvice har Rasmus arbejdet bredt indenfor de fleste skatteområder. På det seneste har Rasmus primært rådgivet omkring optimal anvendelse af virksomhedsordningen, hovedaktionærforhold, beskatning ved udnyttelse af aktieordninger.

 

Rasmus har desuden specialiseret sig indenfor dødsbobeskatning, hvor Rasmus assisterer en lang række kunder med den skattemæssige behandling af dødsbo. Herunder med rådgivning om, hvorledes der skal skiftes og processen hermed. Rasmus assisterer desuden med udarbejdelse af åbningsbalance, boopgørelse og selvangivelse for boet.  

Dennis Frandsen-2983.jpg
Nutjaree Roed Johansen
Personlig Assistent

nrj@taxadvice.dk | Mobil: +45 5170 2865
Dennis Frandsen-2950.jpg
Emilie Gren Larsen
Tax Consultant
egl@taxadvice.dk | Mobil: +45 5170 1066

Emilie har arbejdet med personskat siden december 2021, hvor Emilie blev ansat ved TaxAdvice. Emilie har lidt utraditionelt ikke en skatteretlig kandidatuddannelse, men blev ansat efter at have præsteret ekstraordinært i sommeren 2021 som studentermedhjælper.

 

Emilie har ved TaxAdvice assisteret en lang række af vores kunder med udarbejdelse af årlige selvangivelse, herunder hovedaktionærer, selvstændigt erhvervsdrivende, personer med udlejningsejendomme, forældrekøb mv.  

 

Emilie har desuden arbejdet med beskatning i forbindelse med medarbejderes udnyttelse af aktieordninger, herunder assisteret i sager hvor en medarbejder er udtaget til kontrol af Skattestyrelsen. På det seneste har Emilie assisteret skatteforhold ved ind- og udstationering, samt ved ansættelse i Sverige.

Nutjaree har været ansat ved TaxAdvice siden april 2022. Nutjaree er uddannet ved Niels Brock og har forud for ansættelse ved TaxAdvice erfaring fra forskellige kontorjobs, bl.a. i knap 5 år ved UPS hvor Nutjaree var ansvarlig for håndtering af de foretrukne kunder.

 

Hos TaxAdvice er Nutjaree PA for partnergruppen og kæmper derfor en daglig kamp med at sikre, at alle henvendelser bliver besvaret og at vi leverer som lovet.

 

Nutjaree deltager desuden i en række interne- og eksterne arbejdsprojekter. Herunder forskellige markedsføringstiltag samt planlægning af strategidage. 

bottom of page