top of page

Rådgivning erhverv

Vores fokus er at sikre, at I får sammensat den optimale lønpakke, samt at dine medarbejdere modtager kvalificeret rådgivning og føler sig godt behandlet.

Vi oplever, at mange virksomheder er i tvivl om hvordan de skal håndtere, at en medarbejder skal arbejde i udlandet i en kortere eller længere periode. Vi vil gerne investere tid på sparring om, hvordan I får en løsning, som er optimal, ikke for kompleks, og hvor I stadig er sikre på at overholde alle regler. 

Især omkring social sikring kan der være mange penge at spare - både for arbejdsgiver og for medarbejder. Ved midlertidigt arbejde i udlandet i op til 3 år er det muligt at forblive omfattet af dansk social sikring, hvorved medarbejder og arbejdsgiver slipper for at betale dyre udenlandske bidrag til social sikring, samt at medarbejderen får tryghed ved at være omfattet af dansk sygesikring mv.

Vi assisterer mange virksomheder med udarbejdelse af medarbejdernes danske selvangivelse og fungerer ofte som ”second provider” for større virksomheder, hvor kompleksiteten er høj, eller hvor samarbejdet omkring selvangivelsen ikke fungerer med den nuværende leverandør.

Hvilke incitamentsordninger skal du vælge?

Med de seneste lovændringer er muligheden for at tilbyde ledende medarbejdere en aktieordning med favorabel beskatning i nogen omfang blevet genindført. Tendensen synes dog at være, at den øverste ledelse i dag tilbydes eksempelvis matching shares eller konvertible obligationer frem for de klassiske aktieoptionsordninger. 

Det er helt essentielt, at både arbejdsgiver og medarbejder har helt styr på, hvorledes ordningen skattemæssigt behandles, herunder hvornår der er sket endelig retserhvervelse samt hvilke oplysningsforpligtelser arbejdsgiver har over for SKAT.

Har I styr på skatten i jeres K/S?

Den skattemæssige behandling af et K/S er kompleks, og der er en tendens til, at SKAT strammer praksis år for år. Vi følger praksis tæt og rådgiver gerne om komplicerede emner, som opgørelse af fradragskontoen, beskatning af gældseftergivelse mv.

Vi tilbyder gerne et skattetjek på dit K/S, så du undgår ubehagelige overraskelser og eventuelt kan nå at foretage tilpasninger, og sikre, at den skattemæssige behandling af dit K/S er i overensstemmelse med gældende praksis.

Går I med salgsplaner, er det vigtigt, at I både på investorniveau og på K/S-niveau i god tid inden vurderer hvilke aktioner, der kan gøres for at sikre en optimal skattebetaling. 

Hvilken selskabsform skal du vælge?

Det er vores erfaring, at langt fra alle sætter sig ind i fordele og ulemper ved valg af virksomhedsform. 

Basalt set skal du vælge imellem to verdener, hvor du på den ene side har en enkeltmandsvirksomhed eller I/S og på den anden side har et IVS, ApS eller A/S.

 

De fleste bliver rådgivet til at etablere ApS og holdingstruktur fra starten, men det er vores opfattelse, at rigtig mange opstartsvirksomheder er bedre stillet med en enkeltmandsvirksomhed. Denne virksomhedsform er administrativt simplere og giver samtidig  mulighed for optimering af skatten ved brug af virksomhedsordningen.

For den mere etablerede virksomhed kan du overveje selskabsformen partnerselskab (P/S), hvorved du efter vores opfattelse får det bedste fra de to verdener: begrænset hæftelse og bedste mulighed for optimering af skatten.

Skal du bruge virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen er en ordning, som du kan tilvælge, som giver dig mulighed for at optimere din skattebetaling, så du eksempelvis hvert år kun betaler skat op til grænsen for topskat. Virksomhedsordningen giver dig samtidig mulighed for at få fradrag for dine renteudgifter direkte i virksomhedsindkomsten frem for som kapitalindkomst til en lavere skatteværdi. 

Nøglen til optimal anvendelse af virksomhedsordningen er, at du på et tidligt tidspunkt får struktur på dine hævninger fra din virksomhed, samt at din selvangivelse bliver udarbejdet med langsigtet optimering for øje.

Mange af vores kunder anvender muligheden for at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, hvorved en del af de "private" renteudgifter herefter anses som erhvervsmæssige renteudgifter og således er fradragsberettiget på topskatteniveau.

Hvordan får du bedst penge ud af dit selskab?

Alt for mange virksomhedsejere glemmer at udlodde udbytte løbende og dermed udnytte, at de kan nøjes med at betale 27 % udbytteskat på den første del af udbyttet.

 

Tilsvarende er der mange, der ikke ved, at de med fordel kan udbetale husleje fra driftsselskabet, hvis de stiller en del af deres bolig til rådighed for selskabet. Husleje er nemlig kapitalindkomst og beskattes væsentligt billigere sammenlignet med løn samtidig med, at huslejen udgør en driftsudgift for selskabet.

Det samme gælder, hvis du privat har kautioneret for nogle kreditfaciliteter i dit selskab, så kan selskabet betale dig en kautionspræmie, som også ligeledes beskattes som kapitalindkomst.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med et generationsskifte?

Mulighederne for generationsskifte af din virksomhed til medarbejdere eller dine børn er mange, men det er vigtigt at være helt skarp på den gældende praksis, hvor SKAT synes at være i færd med at implementere en lidt hårdere linje end hidtil.

Uanset om du vil generationsskifte din virksomhed eller foretage generel arveplanlægning, bliver skatten et væsentligt element.

Vi investerer altid gerne i et møde med dig, hvor vi kan introducere dig for mulighederne.

Please reload

bottom of page