top of page

Hvem skal hjælpe med skatten, når du er død?

Du er altid pligtig til at indgive en selvangivelse – også når du er død. Når du dør, kan din ægtefælle vælge enten at sidde i uskiftet bo, eller at boet skal skiftes. Både arveafgift og eventuel beskatning af boet kan dermed udskydes til det tidspunkt, hvor boet skiftes.

 

Hvorvidt boet er skattepligtigt eller skattefrit, afhænger af afdødes aktiver og nettoformue. Vurderingen sker, når boet skiftes. Når boet skal skiftes, skal der – i et skattepligtigt bo – udarbejdes en særlig boselvangivelse, hvor optimering og planlægning er vigtig for at opnå optimal skattebetaling. Hvis boet er insolvent – eller såfremt der er risiko for, at boet ikke kan afvikles indenfor 12 måneder – bør boet afvikles af en bobestyrer. Man skal dog være opmærksom på, at det typisk medfører store advokatomkostninger at lade boet afvikle af en bobestyrer.

bottom of page