top of page

Har du investeret i et K/S projekt?

Hvis du har investeret i K/S-projekter, kan din skat ofte optimeres mere end du tror – både løbende og ved exit.

 

Optimal anvendelse af virksomhedsordningen giver mulighed for, at du kan opnå fradrag for dine ”private” renteudgifter på topskatteniveau. På den måde kan du helt eller delvist  overføre dine prioritetslån mv. til virksomhedsordningen, svarende til det samlede indskud, du historisk har foretaget til dine K/S-investeringer, hvorved renteudgifterne på dine ”private” lån herefter bliver fradragsberettiget som erhvervsrenter. Samtidig kan du ved salg af K/S’et anvende provenuet direkte til indfrielse af lånene – uden at det anses for at udgøre en hævning i virksomhedsordningen.

 

Ved salg af K/S’et kan størstedelen af skatten ofte skubbes ved fortsat anvendelse af virksomhedsordningen, men i nogle tilfælde giver det mere mening at anvende kapitalafkastordningen i salgsåret med henblik på at opnå kapitalindkomstbeskatning af en større del af provenuet.

bottom of page