top of page

Skal du arbejde i Sverige?

Skal du arbejde i Sverige, kan du tilvælge en flad skat på 25 % i Sverige (SINK-beskatning). SINK-beskatningen er dog kun attraktiv for dig, hvis du samtidig omfattes af svensk social sikring og dermed undgår at skulle betale skat af indkomsten i Danmark (exemption lempelse).

Det er en forudsætning for at blive omfattet af svensk social sikring, at du udelukkende arbejder for en svensk arbejdsgiver og kun i begrænset omfang udfører arbejdet i Danmark.

Med social sikring i Sverige og tilvalg af SINK-beskatning opnår du typisk en væsentlig lavere beskatning af din lønindkomst – ikke mindst hvis du samtidig får stillet en svensk firmabil til rådighed. Du behøver ikke gå glip af dine danske fradrag for eksempelvis renteudgifter, da disse kan overføres til din ægtefælle.

bottom of page