Når nu vi taler så meget om skattereform…

… så undrer vi os over, at der fra regeringens side ikke gøres mere for at udbrede kendskabet til Iværksætterordningen, for det er virkelig en fremragende ordning, som skaber gode vilkår for en tryg og sikker opstart af selvstændig virksomhed – og som samtidig giver gode besparelsesmulighed.

Iværksætterordningen henvender sig til alle lønmodtagere, men særligt de topskatteydere kan drage fordel af den, idet man ved at spare op af sin lønindkomst på en iværksætterkonto til en fremtidig selvstændig virksomhed, kan udskyde sin skattebetaling til senere år, hvor man ikke nødvendigvis når topskatteniveau.

Ordningen er egentlig ganske enkel i sin sammensætning. Du kan sætte op til 60% af din løn ind på iværksætterkontoen, og du behøver ikke engang at gøre det løbende. Idet indskudsperioden løber fra 16. maj i fradragsåret til 15. maj i det følgende år, kan du faktisk vente til efter årets udgang med at indsætte på kontoen, og der er ikke krav om, at du har oprettet en bankkonto til formålet på forhånd. Beløbet kan du trække fra din lønindkomst.

Du kan spare op i 10 år, før der er krav om, at du skal etablere din virksomhed, og du kan anvende opsparingen, når du har startet selvstændig virksomhed.

Du kan bruge de opsparede penge på alle fradragsberettigede driftsudgifter eller køb af afskrivningsberettigede aktiver. Med andre ord: Pengene kan bruges på både løn og husleje eller f.eks. køb af maskiner, møbler eller goodwill i den virksomhed, du etablerer.

Med denne ordning kan du altså ikke alene forberede din opstart som selvstændig, men også drage fordel af en reel besparelse.

Det er en ordning, vi gerne ville hjælpe mange flere med at gøre brug af.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tags endnu.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon