Forhøjelse af SINK skatten er nu en realitet..

Med virkning fra 1. januar 2018 stiger skatten for danskere, der dagligt pendler til Sverige for at arbejde.

Regeringen i Sverige har således vedtaget en ny lovændring, som medfører en forhøjelse af SINK-skatten fra 20% til 25%.

Ændringen af skattesatsen vil få stor betydning for rigtig mange danskere, som fra den ene måned til den anden vil opleve at skattebetalingen i Sverige øges med 25%.

Danskere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige kan - hvis de samtidig bliver omfattet af svensk social sikring - undgå at betale skat i Danmark af lønindkomst og derved nøjes med at betale den attraktive svenske SINK-skat, som dog nu bliver lidt mindre attraktiv.

Hos TaxAdvice assisterer vi en lang række danskere, der arbejder i Sverige, med håndtering af skatteforholdende i både Danmark og Sverige. Vi er gerne til rådig for et uforpligtende møde herom, hvis du eller din arbejdsgiver ønsker at høre mere herom.

Featured Posts
Recent Posts