top of page

Skal du bruge virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen er en ordning, som du kan tilvælge, som giver dig mulighed for at optimere din skattebetaling, så du eksempelvis hvert år kun betaler skat op til grænsen for topskat. Virksomhedsordningen giver dig samtidig mulighed for at få fradrag for dine renteudgifter direkte i virksomhedsindkomsten frem for som kapitalindkomst til en lavere skatteværdi. 

Nøglen til optimal anvendelse af virksomhedsordningen er, at du på et tidligt tidspunkt får struktur på dine hævninger fra din virksomhed, samt at din selvangivelse bliver udarbejdet med langsigtet optimering for øje.

Mange af vores kunder anvender muligheden for at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, hvorved en del af de "private" renteudgifter herefter anses som erhvervsmæssige renteudgifter og således er fradragsberettiget på topskatteniveau.

Hvordan får du bedst penge ud af dit selskab?

Alt for mange virksomhedsejere glemmer at udlodde udbytte løbende og dermed udnytte, at de kan nøjes med at betale 27 % udbytteskat på den første del af udbyttet.

 

Tilsvarende er der mange, der ikke ved, at de med fordel kan udbetale husleje fra driftsselskabet, hvis de stiller en del af deres bolig til rådighed for selskabet. Husleje er nemlig kapitalindkomst og beskattes væsentligt billigere sammenlignet med løn samtidig med, at huslejen udgør en driftsudgift for selskabet.

Det samme gælder, hvis du privat har kautioneret for nogle kreditfaciliteter i dit selskab, så kan selskabet betale dig en kautionspræmie, som også ligeledes beskattes som kapitalindkomst.

bottom of page