top of page

Hvilke incitamentsordninger skal du vælge?

Med de seneste lovændringer er muligheden for at tilbyde ledende medarbejdere en aktieordning med favorabel beskatning i nogen omfang blevet genindført. Tendensen synes dog at være, at den øverste ledelse i dag tilbydes eksempelvis matching shares eller konvertible obligationer frem for de klassiske aktieoptionsordninger. 

Det er helt essentielt, at både arbejdsgiver og medarbejder har helt styr på, hvorledes ordningen skattemæssigt behandles, herunder hvornår der er sket endelig retserhvervelse samt hvilke oplysningsforpligtelser arbejdsgiver har over for SKAT.

bottom of page