top of page

Har du styr på skatten når dine børn skal arve?

Når du dør, udløses der i mange tilfælde realisationsbeskatning af dine aktiver med det resultat, at en stor del af din formue anvendes til skattebetaling og arveafgift.

 

Nogle aktiver kan imidlertid arveudlægges med succession, således at skatten først skal betales, når aktiverne sælges.

 

Mange vælger at overdrage en del af formuen til børnene i levende live i form af årlige pengegaver, således at man undgår beskatning ved død, samt arveafgift. Forældrekøb er en anden oplagt mulighed for overdragelse af et formuegode, idet en bolig som udgangspunkt kan overføres til børnene til 85% af den offentlige værdi.

 

Har du investeret i afskrivningsberettigede ejendomme, sol-anlæg mv. – eksempelvis i K/S form – kan det i nogle tilfælde betale sig at spekulere i at blive et ”skattefrit bo”, således at man ved død undgår beskatning af genvundne afskrivninger mv.

 

Er dine formueforhold mere komplicerede med eksempelvis større virksomhedsaktivitet i selskabsform, bør du overveje at få skabt et overblik over dine muligheder for at generationsskifte – enten i levende live eller som død.     

bottom of page