top of page

Skal du bruge virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen er en ordning, som du kan tilvælge, som giver dig mulighed for at optimere din skattebetaling, så du eksempelvis hvert år kun betaler skat op til grænsen for topskat. Virksomhedsordningen giver dig samtidig mulighed for at få fradrag for dine renteudgifter direkte i virksomhedsindkomsten frem for som kapitalindkomst til en lavere skatteværdi. 

Nøglen til optimal anvendelse af virksomhedsordningen er, at du på et tidligt tidspunkt får struktur på dine hævninger fra din virksomhed, samt at din selvangivelse bliver udarbejdet med langsigtet optimering for øje.

Mange af vores kunder anvender muligheden for at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, hvorved en del af de "private" renteudgifter herefter anses som erhvervsmæssige renteudgifter og således er fradragsberettiget på topskatteniveau.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med et generationsskifte?

Mulighederne for generationsskifte af din virksomhed til medarbejdere eller dine børn er mange, men det er vigtigt at være helt skarp på den gældende praksis, hvor SKAT synes at være i færd med at implementere en lidt hårdere linje end hidtil.

Uanset om du vil generationsskifte din virksomhed eller foretage generel arveplanlægning, bliver skatten et væsentligt element.

Vi investerer altid gerne i et møde med dig, hvor vi kan introducere dig for mulighederne.

bottom of page